Home PageShare ADCADC Stories

Mariette's ADC

Experience description:  

M'n dooppeter lag ziek in het ziekenhuis,en ging s'nachts over. 

MY GODFATHER WAS VERY ILL AT THE HOSPITAL THE NIGHT HE DIED, AT THAT MOMENT I WAS ASLEEP AT HOME, ALL OF A SUDDEN I WAS IN HIS HOSPITAL ROOM AND SAW HIM LAYING IN HIS BED. SUDDENLY A RADIANT LIGHT APPEARED AND I FELT THE PRESENCE OF JESUS. THE LIGHT WAS TOTALLY PURE AND UNCONDITIONAL LOVE. I FELT COMPLETELY ACCEPTED FOR WHO I WAS AND FELL TO MY KNEES IN GRATITUDE. AT A CERTAIN POINT THE EXPERIENCE WAS TOO INTENSE FOR ME AND I WAS SENT BACK TO MY BODY. I WOKE UP AND KNEW THAT MY GODFATHER HAD DIED THAT NIGHT AND I NOTICED THE TIME ON THE CLOCK. IN THE MORNING I CALLED MY MOTHER AND TOLD HER THAT HE DIED BUT SHE DIDN'T BELIEVE ME AND TOLD ME THAT I MUST HAVE BEEN DREAMING. WHEN I CAME HOME AT NIGHT MY MOTHER TOLD ME I WAS RIGHT HE DID DIE THAT NIGHT AND AT THE EXACT TIME I SAW ON MY CLOCK. 

Zelf sliep ik gewoon thuis in m'n bed . Plots was ik bij hem in het ziekenhuis in z'n kamer,ik zag hem in bed liggen. Onverwachts kwam er een stralend Licht tevoorschijn in de kamer zonder dat de deur openging. Ik voelde de aanwezigheid van Jezus,het Licht was Zuiver Licht en Liefde,ik werd volledig aanvaard en bemind zoals ik was ,ik viel op m'n knieeen ... Op een bepaald moment werd het te fel voor mij en ik werd teruggestuurd . Ik landde klaarwakker in m'n bed, helder wetend dat m'n dooppeter nonkel Jules overleden

was,ik keek op het uurwerk . s'morgens verwittigede ik m'n moeder dat hij overleden was maar ze zei dat dat niet kon en dat ik fantaseerde. Toen ik s'avonds thuiskwam vertelde ze mij dat ze bericht had gekregen van zijn overlijden en het uur klopte . Van toen af was m'n enige doel nog m'n zoektocht

EVER SINCE THIS HAPPENED I ONLY HAD ONE GOAL:  MY SEARCH FOR THE LIGHT AND THE LOVE I SAW AND FELT THAT NIGHT IN THE HOSPITAL, AT TIMES JUST YEARNING FOR IT AND WANTING TO GO BACK ALTHOUGH I LOVE TO BE ALIVE.

naar het Licht en de Liefde waar ik een enorm heimwee naar had alhoewel ik graag leefde en nu nog trouwens. Zo kwam ik uiteindelijk in Yoga terecht en vandaaruit opende ik mezelf naar alle andere bevolkingen en opvattingen in Liefde op voorwaarde dat ze zuiver en zonder gebruik van macht beleefd worden.

THAT'S HOW I EVENTUALLY GOT INTO YOGA AND FROM THERE ON I OPENED MYSELF UP TO OTHER CULTURES AND DIFFERENT VIEWS ON LOVE.

De allerbalangrijkste boodschap die ik kreeg was dat Zuivere Liefde het allerbelangrijkste is wat we kunnen leren en doorgeven hier op aarde . Na m'n

ervaring van die nacht bleef ik openstaan naar de andere dimensies en leerde

THE MOST IMPORTANT MESSAGE I GOT WAS THAT PURE LOVE IS THE MOST IMPORTANT THING AND TO PASS ON TO EACH OTHER HERE ON EARTH. EVER SINCE MY EXPERIENCE THAT NIGHT I HAVE BEEN OPEN TO OTHER DIMENSIONS AND SLOWLY LEARNED TO GO FROM  A REGULAR OUT OF BODY EXPERIENCE TO THE ASTRAL REALMS, WHERE I'VE MET DECEASED PEOPLE AGAIN IN A BEAUTIFUL NATURE. A PLACE WHERE YOU CAN GET HEALING IN A DIMENSION OF LIGHT AND LOVE WHERE EVERYONE WORKS TOGETHER ON THIS ONE GOAL: LOVE FOR THE EARTH AND ALL LIVING CREATURES ON IT. IN THIS REALM WE ARE PURE LIGHT, AWARENESS AND LOVE AND THE COMMUNICATION IS WITHOUT THE SPOKEN WORDS, DIRECTLY AND EVERYTHING IS CRYSTAL CLEAR

stilaan van gewone uittreding,tot astrale wereld,wereld waar ik overleden mensen terugzag met stralende natuur,plek waar je healing kunt krijgen,dimensie

van Licht en Liefde waar allen samenwerken in ��nheid met maar ��n doel bescherming,Liefde voor en evolutie van de Aarde en al wat erop leeft,de kosmos,een plek waar je alles ervaart spreekt hoort voelt enz rechtstreeks via het Zielelicht,een plek verder waar we alleen nog Zuiver Licht en Liefde Zijn,

tot de Oceaan van Licht en Liefde waar alles ��n is en je alleen nog maar Zuiver Bewustzijn,Licht en Liefde bent waar alles aanwezig is als Licht,tot

nog een plek verder waar alle relaties wegvallen omdat je zelf alles bent ...

een gevoel dat ikzelf soms vergelijk als een mogelijk gevoel van voor de oerknal,Zuiver Bewustzijn...

At the time of your experience was there an associated life-threatening event?   No 

Was the experience difficult to express in words?  Yes  Er zijn gewaarwordingen die voorbij alle woorden gaan ... THESE EXPERIENCES CAN'T BE PUT IN WORDS

At what time during the experience were you at your highest level of consciousness and alertness?    Van het moment dat ik uit m'n lichaam ben is alles veel helderder en echter dan hier in dit lichaam.

In het Licht is alles het helderste !!! 

FROM THE MOMENT I LEFT MY BODY EVERYTHING SEEMED TO BE A LOT CLEARER AND MORE REAL THAN ANYTHING I'VE EVER EXPERIENCED IN MY BODY.

How did your highest level of consciousness and alertness during the experience compare to your normal everyday consciousness and alertness?      More consciousness and alertness than normal   Alles is intenser van kleur,geluid enz... ik leerde dingen die ik in m'n lichaam nooit kon leren ,zag de

EVERYTHING IS MUCH MORE INTENSE, COLOURS, SOUND, EVERYTHING IS ACCESSIBLE, COMPLETE FREEDOM

toekomst,toekomst,afstand,alles is bereikbaar,volledige vrijheid ... ik werd ook helderder in waarneming terwijl ik in m'n lichaam zit ...

Please compare your vision during the experience to your everyday vision that you had immediately prior to the time of the experience.   Alles bestond uit tintelende sprankelende energie

EVERYTHING WAS VIBRATING, A SPARKLING ENERGY

Please compare your hearing during the experience to your everyday hearing that you had immediately prior to the time of the experience.   Alles was direct hoorbaar,je kan niks verbergen,je staat als het ware in je blootje

I COULD HEAR EVERYTHING CRYSTAL CLEAR, IT WASN'T POSSIBLE TO HIDE SOMETHING AS YOU WOULD HAVE BEEN NAKED IN A SORT OF SPEAKING

Did you see or hear any earthly events that were occurring during a time that your consciousness / awareness was apart from your physical / earthly body?   Yes   ja bij m'n dooppeter ,daarna helderziende waarneming van de aarde en toekomstbeelden ...

YES AFTER I HAD SEEN MY GODFATHER I SAW FUTURE IMAGES OF THE EARTH

What emotions did you feel during the experience?   Ontroering,Liefde,totale vrijheid,volledig aanvaard zijn zoals ik ben,verwondering ,totaal

I FELT DEEPLY MOVED, UNCONDITIONAL LOVE, TOTAL FREEDOM, A COMPLETE ACCEPTANCE OF WHO I AM, I WAS IN AWE

Did you pass into or through a tunnel?   YES  

Did you see an unearthly light?   Yes   Ja,alles is subtiel fel gekleurde energie in de astrale wereld ,het Licht van de Lichtsferen is als een nooit ondergaande zon maar anders en je bent zelf Licht. 

YES SUBTLE COLORED ENERGY LIKE WHEN YOU SEE WHEN IT'S SUNSET BUT DIFFERENTLY AND I WAS PURE LIGHT MYSELF

Did you seem to encounter a mystical being or presence, or hear an unidentifiable voice?   I encountered a definite being, or a voice clearly of mystical or unearthly origin
ik ontmoette Jezus,ook de Meesters van Licht ,Liefde en Wijsheid zij spreken tot mij rechtstreeks via het Zielelicht.

YES I MET JESUS AND ALSO THE LIGHT MASTERS

Ook in het dagelijks leven ben en blijf ik dikwijls beschermd door verwittiging door een stem of andere onverklaarbare hulp ...

ALSO IN MY DAILY LIFE I GET WARNINGS WHEN THERE'S DANGER

Did you encounter or become aware of any beings who previously lived on earth who are described by name in religions (for example: Jesus, Muhammad, Buddha, etc.)?   Yes   Ik ontmoette Jezus , en later ook een overgegane yogi Swami Nityananda de goeroe van Swami muktananda en ook Osho nadat hij overleden was.

YES I MET JESUS AND ALSO SWAMI NITYANANDA AND OSHO  

Did you encounter or become aware of any deceased (or alive) beings?   Yes   ja,ik ontmoette m'n overleden vader en zijn zus en ook een priester die was overgegaan

YES I MET MY DECEASED FATHER AND MY AUNT AND ALSO A PRIEST

Did you become aware of past events in your life during your experience?   No  

Did you seem to enter some other, unearthly world?   A clearly mystical or unearthly realm
DE astrale wereld waar alles direct gebeurd in een fractie van een seconde wanneer je eraan denkt ,ook je verplaatsen.

YES I WAS IN THE ASTRAL REAL WHERE EVERYTHING HAPPENS WHEN  YOU THINK ABOUT IT AND THAT IS ALSO HOW I TRAVELED

Een stralende Lichtwereld vanwaaruit je de kosmos en de aarde kunt zien,een stad geheel van kristal .. A RADIATING WORLD OF LIGHT FROM WHERE YOU COULD SEE THE COSMOS AND THE EARTH, A CITY MADE OUT OF CRYSTAL
 
Did time seem to speed up or slow down?
   No

Did you suddenly seem to understand everything?   Everything about the universe
Ik wist dat alles wat gebeurt op aarde perfect is als onderdeel van de evolutie en dat alles een eeuwig evoluerend leven heeft. Dat de aarde beschermd,geliefd en gekoesterd wordt door de hogere sferen. Dat al wat er is de hele kosmos ��n is en we allemaal familie zijn van elkaar.

YES I KNEW THAT EVERYTHING ON EARTH HAPPENS FOR A REASON AND IS PART OF THE EVOLUTION AND EVERYTHING IS CONTINUOUSLY EVOLVING, THAT OUR EARTH IS BEING PROTECTED AND CHERISHED BY THESE LIGHT BEINGS AND THAT WE'RE ALL ONE FAMILY

Did you reach a boundary or limiting physical structure?   No

Did you come to a border or point of no return?   I came to a definite conscious decision to "return" to life
Het allerbelangrijkste gevoel dat me deed beslissen om terug te keren was een overweldigend gevoel van Liefde voor de planeet aarde en alle levende wezens en

dat ik er wou zijn voor hen ... ik koos om al wat leeft te beschermen als ik kon.

I MADE THE CHOICE TO COME BACK BECAUSE I FELT THIS OVERWHELMING LOVE FOR OUR EARTH AND IT'S LIVING CREATURES AND THAT I WANTED TO BE HERE FOR THEM, PROTECT THEM FOR AS FAR AS I CAN

Did scenes from the future come to you?  Scenes from the world's future 
Ik zag komende veranderingen in de aarde ,rampen die een natuurlijk onderdeel vormen van de evolutie van de planeet maar ook de pracht van hoe het wordt daarna in de toekomst.

YES I SAW UPCOMING EVENTS, DISASTERS AS A NATURAL PART OF THE EVOLUTION OF THE EARTH BUT I ALSO SAW HOW BEAUTIFUL IT WILL GET AFTERWARDS

During your experience, did you encounter any specific information / awareness suggesting that there either is (or is not) continued existence after earthly life (�life after death�)?   Yes   Ja alles is Zuiver Bewustzijn dat zich steeds opnieuw hermanifesteerd om te evolueren ,alles is Eeuwig Levend !

YES EVERYTHING IS PURE CONSCIOUSNESS THAT CONTINUOUSLY MANIFESTS IN DIFFERENT WAYS IN ORDER TO EVOLVE, EVERYTHING IS ETERNAL LIFE

During your experience, did you encounter any specific information / awareness that God or a supreme being either does (or does not) exist?   Yes   Ja ,maar niet als een figuur ... wel als Alomvattend Zuiver Intelligent Bewustzijn .

YES BUT NOT AS A PERSON BUT AS INTELLIGENT PURE CONSCIOUSNESS

During your experience, did you encounter any specific information / awareness that you either did (or did not) exist prior to this lifetime?   No  

During your experience, did you encounter any specific information / awareness that a mystical universal connection or unity/oneness either does (or does not) exist?   Ja , alles is ��n en wij evolueren doorheen al onze aardse ervaringen naar Stralende Lichtwezens in hun zuivere expansie. We Zijn in essentie Licht en Liefde maar het zit nu nog verstopt onder de grovere materie.

YES THAT EVERYTHING IS ONE AND WE ARE EVOLVING THROUGH ALL OUR EARTHLY EXPERIENCES TOWARDS BECOMING LIGHTBEINGS OURSELF

During your experience, did you encounter any specific information / awareness regarding earthly life�s difficulties, challenges, or hardships?   Yes   ja over sommige rampen ,aardbevingen,vulkanen,stormen ..

gevaar van nucleaire rampen

YES DANGER OF NUCLAIR DISASTERS, STORMS AND EARTHQUAKES

During your experience, did you encounter any specific information / awareness regarding love?   Yes   Het is het allerbelangrijkste wat er is !

YES IT'S THE MOST IMPORTANT. THE REST DOESN'T MATTER

During your experience, did you encounter any other specific information / awareness that you have not shared in other questions that is relevant to living our earthly lives?   Yes   Ja ,dat we door ons groeiproces hier op aarde ons Lichtlichaam meer en meer kunnen integreren in ons gewone dagelijkse leven op aarde .

YES BY EVOLVING IN OUR EARTHLY LIFE WE CAN INTEGRATE OUR LIGHTBODY INTO OUR DAILY LIFE

Did you have a sense of knowing special knowledge or purpose?   Yes   Ja,het beschermen van al wat leeft en de mensen de boodschap brengen van Leven voorbij dit leven,Liefde in zijn Volheid ,de boodschap dat we allemaal Stralende Wezens van Licht en Liefde Zijn dat we ons dit alleen maar hoeven te herinneren en de overtollige ballast kunnen loslaten. Dat we allemaal medescheppers zijn ... dat het belangrijk is om te vergeven en we alle dagen als nieuw kunnen herbeginnen wat we misschien ooit ook fout deden . Van het moment dat we kiezen voor Liefde en Licht worden we direct geholpen.

YES I FEEL THE NEED TO PROTECT ALL LIVING CREATURES AND I ALSO NEED TO GIVE THE MESSAGE THAT LIFE CONTINUES, THAT THERE IS AN AFTERLIFE AND THAT WE'RE ALL BEINGS OF LIGHT AND LOVE AND ALL WE NEED TO DO IS REMEMBER THIS. WE MUST UNLEASH OUR EXCESS BALLAST AND ALSO REALISE THAT WE ARE CO. CREATORS AND VERY IMPORTANT: WE MUST LEARN TO FORGIVE AND THAT EVERY DAY IS A CHANCE TO START ALL OVER AGAIN WHATEVER IT IS THAT WE DID WRONG. FROM THE MOMENT ON THAT WE CHOOSE FOR LOVE WE'LL GET HELP ONE WAY OR ANOTHER.

What occurred during your experience included:content that was both consistent and not consistent with the beliefs you had at the time of your experience   Op het moment dat alles begon was ik een gewone vrouw die gewoon leefde ...

BEFORE MY EXPERIENCE I WAS JUST AN ORDINARY WOMAN LIVING MY LIFE

Daarna was ik doordrongen van Liefde en wilde alleen de mensen nog maar vertellen over de pracht die ik zag . Ik kreeg echt weten van de dimensies. AFTER THE EXPERIENCE I FELT PURE LOVE AND ALL I WANTED TO DO WAS TALK ABOUT THE BEAUTY AND UNCONDITIONAL LOVE I EXPERIENCED

How accurately do you remember the experience in comparison to other life events that occurred around the time of the experience?   I remember the experience more accurately than other life events that occurred around the time of the experience   Al wat ik ervaar tijdens buitenlichamelijk ervaringen staat echt in me gegrift levendiger en echter dan al het andere MY OUT OF BODY EXPERIENCE WAS MORE REAL THAN EVERYTHING ELSE

Discuss any changes that might have occurred in your life after your experience:   Ik was een gewone vrouw zoals alle anderen ,nu ben ik nog even gewoon maar ik ben ook yogalerares geworden met hart en ziel en breng de boodschap dat al wat leeft evenwaardig is  en Liefde en aandacht verdient,dat we allemaal puzzelstukjes zijn van een prachtige mooie levenspuzzel elk op z'n plaats met z'n eigen vorm en kleur en dat het leven eeuwig voortduurt. I WAS JUST AN ORDINARY PERSON AS EVERYONE ELSE AND NOW I'M STILL AN ORDINARY PERSON BUT MORE AWARE. I'M TEACHING YOGA AND I WANT TO SPREAD THE MESSAGE THAT ALL LIFE IS EQUAL AND DESERVE OUR LOVE AND ATTENTION. WE'RE ALL "PIECES OF THE PUZZLE" EVERYONE HAS IT'S PLACE IN IT, ALL DIFFERENT SHAPES AND COLORS BUT WE'RE ALL EQUALLY IMPORTANT

My experience directly resulted in:  
LARGE CHANGES IN MY LIFE

Did you have any changes in your values or beliefs after the experience that occurred as a result of the experience?  
Yes   Ja,ik hou zielsveel van iedereen,al wat leeft ,de natuur,de kosmos,van mezelf... YES I LOVE EVERYONE, ALL LIVING THINGS, NATURE, THE COSMOS AND MYSELF. I'M MORE TRUSTING IN LIFE AND I KNOW WE ALL HAVE A PURPOSE AND THAT THE SOUL CHOOSES IF WE STAY OR MOVE ON

ik kreeg veel meer vertrouwen in het leven en in bescherming en in het bestaan van een lmevensdoel en dat het uiteindelijk de ziel is die kiest of we in dit leven blijven of verder gaan .

Are there one or several parts of your experience that are especially meaningful or significant to you?    

ja,het gevoel volledig bemint te zijn zoals ik ben met al m'n mogelijkheden en fouten ...

YES THE FEELING OF UNCONDITIONAL LOVE FOR WHO I AM AND THE LIGHT

Liefde en Licht

Do you have any psychic, non-ordinary or other special gifts after your experience that you did not have before the experience?   Yes   Ja,ik werd heldervoelend,ziend,horend vanuit alle cellen van m'n lichaam vanuit m'n Ziel

YES I BECAME CLAIRVOYANT,*CLAIRAUDIENT, *CLAIRSENTIENCE

Er is ook een gave van healing tevoorschijn gekomen

I SEEM TO BE ABLE TO HEAL

Er blijft contact met de andere werelden maar ik kan zelf niet kiezen om erheen te gaan ik wordt uitgenodigd  

I FEEL I'M STILL CONNECTED TO THE SPIRITUAL REALM/DIMENSION BUT I HAVE TO BE INVITED, I CAN NOT VISIT WHEN I WOULD LIKE TO 

ja,het gevoel volledig bemint te zijn zoals ik ben met al m'n mogelijkheden en fouten ...

Liefde en Licht

Are there one or several parts of your experience that are especially meaningful or significant to you?

Have you ever shared this experience with others?  
Yes  Bijna direct daarna. Ik werkte als gezinshulp en kwam dikwijls in contact met terminaal zieke mensen,ik bracht hen de boodschap dat ze geen angst moesten voelen,boodschap van Licht en Liefde.

later werd het een onderdeel van de yogalessen die ik breng als beeld van ons groeiproces en de LIEFDE

YES IMMEDIATLY AFTERWARDS. THROUGH MY JOB I GOT TO DO WITH TERMINALLY ILL PEOPLE THAT I COULD GIVE SOME COMFORT AND TAKE AWAY THEIR FEAR OF DYING. LATER ON IT BECAME PART OF MY YOGA TEACHING

Did you have any knowledge of near death experience (NDE) prior to your experience?   NO 

What did you believe about the reality of your experience shortly (days to weeks) after it happened:   EXPERIENCE WAS DEFINITELY REAL AND CLEAR NO DOUBT ABOUT IT. AFTERWARDS I KEPT YEARNING FOR THE LOVE AND OPENESS. I DO LOVE LIFE AND I DON'T FEAR DEATH ANYMORE. OF COURSE I'M ONLY HUMAN SO SOMETIMES IT'S STILL HARD TO LET GO OF THE PEOPLE THAT I LOVE EVEN WHEN I KNOW I'LL SEE THEM AGAIN ONE DAY.

Het was gewoon zo doordringend echt en helder dat ik er niet naast kon kijken ,ik kon niet twijfelen en ik bleef er steeds heimwee naar hebben.

Heimwee naar die allesdoordringende Liefde en openheid en eerlijkheid ...

Maar ik leef ook heel graag en voel me ook gewoon vrouw ,ik ben ook gewoon mens in al zijn facetten. Dat wil zeggen dat ik geen angst voel om zelf over te gaan wel om alle mensen los te laten die ik in dit leven graag zie zelfs al weet ik dat ik hen later terugzie ! Ik heb gewoon een heel warm hartje !

What do you believe about the reality of your experience at the current time: Het is gewoon mijn eigen levende doorleefde ervaring helderder dan wat ook in dit leven. 

EXPERIENCE WAS DEFINITELY REAL AND CLEAR NO DOUBT

Have your relationships changed specifically as a result of your experience?   Yes   Langs de ene kant voel ik me soms eenzaam omdat ik een Kracht en Liefde uitstraal waar sommige mensen van gaan lopen omdat ze zo sterk is ... langs de andere kant heb ik vriendschappen in alle culturen ...

M'n gewone vrouwzijn met m'n verlangen naar een gezin en kindjes is wel nooit in vervulling gegaan door waar ik voor sta en dat bleef me wel pijn doen.

Maar ik hou zielsveel van mensen en de natuur,ik luister naar bomen,dieren,de aarde en ik versta hun taal,niet altijd wel in perioden of als ik geroepen word.

YES SOMETIMES I FEEL KIND OF LONELY BECAUSE I DON'T FEEL UNDERSTOOD, I FEEL LIKE I'M RADIATING LOVE AND "FORCE/ POWER" THAT IT SOMETIMES SCARES PEOPLE OFF. KIND OF HARD TO EXPLAIN AS ENGLISH IS NOT MY NATIVE LANGUAGE. ON THE OTHER HAND I HAVE FRIENDS FROM ALL DIFFERENT CULTURES AND THAT ENRICHES MY LIFE BUT STILL MY WISH TO HAVE A FAMILY AND CHILDREN REMAINED UNFULFILLED AND STILL HURTS.

Have your religious beliefs/spiritual practices changed specifically as a result of your experience?   Yes   Ja,ik zie alle verschillende religies en overtuigingen,als ze zuiver en zonder macht beleefd worden,als verschillende wegen naar hetzelfde doel : Naar ��nheid en Liefde !

YES ALL DIFFERENT RELIGIONS (WHEN IT'S PURE EXPERIENCED) LEAD TO THE SAME: ONENESS AND LOVE.

At any time in your life, has anything ever reproduced any part of the experience?   Yes   Ja ,de verdere ervaringen met de andere dimensies zoals ik in het begin vertelde... maar dat is zoveel ...

YES I HAD OUT OF BODY EXPERIENCES IN OTHER DIMENSIONS DURING MEDITATING BUT THERE'S SOME MUCH MORE

Is there anything else that you would like to add about your experience?   Ja,ik zou dolgraag willen dat ik iedereen kon laten ervaren wat ik moch ervaren dan zou de wereld er prachtig uitzien vol Licht en Liefde ,��n familie en dan zou er veel meer respect zijn voor al wat leeft.

YES I WISH THAT EVERYBODY COULD EXPERIENCE WHAT I HAVE THE WORLD WOULD BE A BETTER PLACE FILLED WITH LOVE AND LIGHT, ONE FAMILY AND THERE WOULD BE RESPECT FOR ALL LIVING THINGS

Did the questions asked and information that you provided accurately and comprehensively describe your experience?   Yes   JA, maar het is maar een klein deel van wat ik zou kunnen vertellen

YES BUT I COULD TELL SOME MUCH MORE IF IT WAS POSSIBLE

What could a national organization with an interest in near death experience (NDE) do that would be of interest to you?        Deze informatie delen met iedereen die het nodig heeft of ernaar verlangt en je mag me altijd uitnodigen om daarover te spreken naar mensen toe.

IT COULD SHARE THIS INFORMATION WITH EVERYBODY WHO HAS THE NEED FOR THIS. IF ANYBODY IS INTERESTED I WOULD GLADLY SHARE MY EXPERIENCE AND TALK ABOUT IT SO FEEL FREE TO INVITE ME

Als ik financieel verder zou kunnen zonder te moeten werken zou het samen opweg zijn met mensen en deze boodschap brengen m'n enige doel zijn.

IF I DIDN'T HAVE TO WORK IN ORDER TO SURVIVE, SPREADING THIS MESSAGE WOULD BE MY ONLY PURPOSE IN LIFE. ALSO TEACHING YOGA TO PEOPLE WITH DISABILITIES TO HELP THEM RELAX AND ACCEPT THEMSELVES IS A DREAM I WOULD LIKE TO ACCOMPLISH. JUST WANT TO LETPEOPLE KNOW THAT EVERYONE IS YOUR BROTHER AND SISTER AND THAT ALL LIFE IS EQUAL AND SHOULD BE RESPECTED AND NURTURED.   

Ook het yogales geven aan mensen met beperktheden om hen te leren ontspannen en hun gewoon mens zijn te omhelzen met al hun mogelijkheden en beperktheden is een droom van mij. mensen leren dat iedereen evenwaardig is,alle rassen,alle standen,ziek gezond,jong of oud en dat we allemaal familie zijn van elkaar met de hele kosmos.